چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۹
اتوبان شهید کسائی تبریز و باز هم حادثه ۹ تیر ۱۳۹۵

اتوبان شهید کسائی تبریز و باز هم حادثه

صبح امروز برخورد خودروی سواری پیکان با کامیون در اتوبان شهیدکسائی تبریز، خروجی طالقانی منجر به مصدومیت ۵ تن شد.

عابر پیاده در اتوبان کسائی تبریز جان خود را از دست داد ۹ خرداد ۱۳۹۵

عابر پیاده در اتوبان کسائی تبریز جان خود را از دست داد

بدنبال برخورد خودرو سواری با عابر پیاده در اتوبان شهید کسائی تبریز ، عابر پیاده جان خود را از دست داد.