پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ - ۸:۵۳
نخستین اجرای نمایشی مجسمه نقره ای در آستانه عید در سطح خیابان های آذربایجان شرقی ۲۴ اسفند ۱۳۹۴

نخستین اجرای نمایشی مجسمه نقره ای در آستانه عید در سطح خیابان های آذربایجان شرقی

اجرای نمایش مجسمه نقره ای در ۵ تقاطع هوشمند به صورت نمادین برای رانندگان و شهروندان در آستانه عید نوروز در استان آذربایجان شرقی اجرا می شود.