چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۷
استفاده شخصی - عصرتبریز
استفاده شخصی از امکانات مجلس و تقاضای برخی نمایندگان از کارمندان ۷ شهریور ۱۳۹۴

استفاده شخصی از امکانات مجلس و تقاضای برخی نمایندگان از کارمندان

عصر تبریز: شنیده شده برخی از مسئولین مجلس از امکانات مجلس و همچنین برخی نمایندگان هم از راننده های مجلس برای انجام کارهای شخصی استفاده می کنند. به گزارش خبرنگار عصر خبر اخیرا در راهروهای مجلس شنیده شده که برخی آقایان و مسئولین مجلس از امکانات مجلس استفاده شخصی می کنند و در این راستا […]