شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۳
استقبال عمومی - عصرتبریز
استقبال عمومی از جشنواره زمستانی منطقه آزاد ارس ۱۷ بهمن ۱۳۹۴

استقبال عمومی از جشنواره زمستانی منطقه آزاد ارس

برگزاری جشنواره زمستانی منطقه آزاد ارس، با استقبال عموم مردم مواجه شده است.