یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱:۴۴
پزشکیان: عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است ۴ مهر ۱۳۹۵

پزشکیان: عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است

نایب رییس مجلس گفت: مدیران تا بخواهند برای حل مشکلی برنامه‌ریزی کنند، آن‌ها را تغییر می‌دهند؛ متاسفانه عمر مفید مسئولیت در ایران بسیار کوتاه است.