یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
اسرائيل - عصرتبریز
چرا جدایی کردستان عراق به منزله تشکیل اسرائیل دوم است؟ ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

چرا جدایی کردستان عراق به منزله تشکیل اسرائیل دوم است؟

جدایی اقلیم کردستان از عراق، همان پیامدهایی را برای منطقه به بار خواهد آورد که تشکیل رژیم جعلی صهیونیستی برای منطقه در طول هفت دهه گذشته به بار آورده است.