شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
تصویری/نشست علمی «اسلام توپراقی» در دانشگاه تبریز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

تصویری/نشست علمی «اسلام توپراقی» در دانشگاه تبریز

عصر تبریز: نشست علمی “اسلام توپراقی” به همت موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز و موسسه مطالعات بین المللی آران با حضور صاحب نظران، کارشناسان و رؤسای احزاب سیاسی جمهوری آذربایجان امروز در دانشگاه تبریز برگزار شد.

عکس: عباس بنی حسبنیان