شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
گشت و گذاری دیدنی در کاخ موزه شهرداری تبریز در ایام نوروز ۹۵ ۲ فروردین ۱۳۹۵

گشت و گذاری دیدنی در کاخ موزه شهرداری تبریز در ایام نوروز ۹۵

کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای به‌ارتفاع ۳۰,۵ متر است که با طنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به گوش مردم تبریز می‌رساند.