چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹
اسماعیل بابایی - عصرتبریز
اجرای پروژه نصب سیستم کنترل برچسب پاسپورت در فرودگاه تبریز ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی خبر داد؛

اجرای پروژه نصب سیستم کنترل برچسب پاسپورت در فرودگاه تبریز

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان‌شرقی از اجرای پروژه نصب سیستم کنترل برچسب پاسپورت خبر داد.

حمایت وزارت امور خارجه از سرمایه‎گذاری های خارجی هسمو با اقتصاد مقاومتی ۱۵ مهر ۱۳۹۶
سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی خبر داد؛

حمایت وزارت امور خارجه از سرمایه‎گذاری های خارجی هسمو با اقتصاد مقاومتی

سرپرست دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذربایجان شرقی اولویت توسعه سرمایه گذاری در کشور را رعایت اصول درون زایی و برونگرایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: وزارت امور خارجه از سرمایه گذاری های همسو با سیاست های اقتصادی مقاومتی حمایت می کند.