شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۵
اسماعیل جبار زاده - عصرتبریز
شهر بدون گدا و معتاد خیابانی! ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

شهر بدون گدا و معتاد خیابانی!

استاندار آذربایجان شرقی گفت: خوشحالیم که در پایان سال ۹۴ اعلام نماییم، در کنار لقب شهر بدون گدا برای تبریز، عنوان “آذربایجان شرقی و تبریز، شهر بدون معتاد خیابانی”کسب گردیده است.