یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۶
اسمعيل شاه محمدي - عصرتبریز
خبرنگار و تکلیف تاریخی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

خبرنگار و تکلیف تاریخی

باز هم سخن از روز “خبرنگار” است. عنصری که دردهای جامعه را با زبانی رسا و البته در چارچوب قانون بازگو می کند و همزمان، نسخه درمانی و راهکار صحیح را هم گوشزد؛ در همه جوامع، اگر خبر و خبررسانی به موقع وجود داشته باشد و میدان کار و فعالیت سالم مدنی برای خبرنگار فراهم […]