چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹
اسمعیل کریم زاده - عصرتبریز
آذربایجان‏‎غربی اولین استان دارای زنجیره‌های تولید عسل ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‎غربی خبر داد؛

آذربایجان‏‎غربی اولین استان دارای زنجیره‌های تولید عسل

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر آذربایجان غربی تنها استان دارای زنجیره های تولید عسل کشور محسوب می شود.

توسعه کشت گلخانه‌ای راهکاری برای برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است ۹ خرداد ۱۳۹۷
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی:

توسعه کشت گلخانه‌ای راهکاری برای برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر توسعه کشت گلخانه‌ای راهکاری برای برون رفت از بحران کم آبی دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

وضعیت منابع آبی دریاچه ارومیه بسیار خطرناک است! ۲۵ تیر ۱۳۹۵

وضعیت منابع آبی دریاچه ارومیه بسیار خطرناک است!

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که به دلایل متعدد دچار بحران کم آبی شدید شده است.