چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹
اصغر فردی - عصرتبریز
تکذیب اخبار مربوط به درگذشت معشوقه شهریار ۱۸ مهر ۱۳۹۵
«ثریا ابراهیمی» وجود خارجی ندارد!

تکذیب اخبار مربوط به درگذشت معشوقه شهریار

استاد "اصغر فردی" یار و همراه سابق شهریار ضمن تکذیب شایعات اخیر، عنوان کرد که اصلا چنین بانویی با این نام و نشان در زندگی این شاعر بنام معاصر وجود نداشته است.