یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
اصلی ترین مشکلات شهر تبریز - عصرتبریز
نگاهی به اصلی ترین مشکلات شهر تبریز ۱ شهریور ۱۳۹۵

نگاهی به اصلی ترین مشکلات شهر تبریز

مدیریت برخی از شهرداران گذشته کاملاً غیرعلمی و مبتنی بر نگاه اقتصادی بوده و لذا طی دهه ۷۰ الی ۸۰ متاسفانه استراتژی توسعه عمودی شهر بر استراتژی توسعه افقی آن ترجیح داده شد و نتیجه این سیاست فشردگی و تراکم شدید انسان و ماشین در خیابان های کوچک، محدود و… شهر شد. عصر تبریز:تبریز با […]