شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
۱۲ تیر ۱۳۹۵

اطلاعات خصوصی مشترکان ایرانسل لو رفت

روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره‌های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد.