یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲
اعتراض مردم - عصرتبریز
کندی عملیات آسفالت ریزی اتوبان پاسداران و اعتراض مردم ۴ خرداد ۱۳۹۴

کندی عملیات آسفالت ریزی اتوبان پاسداران و اعتراض مردم

  عصر تبریز: کندی عملیات آسفالت ریزی اتوبان پاسداران حدفاصل میدان شهید فهمیده تا ولی امر نارضایتی مردم را به دنبال داشته است. به گزارش تبریزنو، بیش از یک ماه از زمان شروع عملیات آسفالت ریزی اتوبان پاسداران ( حدفاصل میدان شهید فهمیده تا ولی امر) می گذرد اماعوامل آن از مدیریتش تا عوامل اجرایی […]