شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۶
اعدامی - عصرتبریز
۲ تیر ۱۳۹۵

ادعای عجیب مادر یک اعدامی

ادعای عجیب مادر یک اعدامی: آقای قاضی پسرم در قبر زنده است؛خودش در خواب به من گفت.