شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱
اعدام زنجانی - عصرتبریز
واکنش شهرام جزایری به خبر اعدام زنجانی ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

واکنش شهرام جزایری به خبر اعدام زنجانی

شهرام جزایری به خبر محکومیت بابک زنجانی به اعدام، واکنش نشان داد.