یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۷
اعزام به سوریه - عصرتبریز
به جای بالا رفتن از دیوار سفارت، به سوریه اعزام شوید ۲۲ دی ۱۳۹۴

به جای بالا رفتن از دیوار سفارت، به سوریه اعزام شوید

فاسقان سعودی و مزدوران آنها اینک در عراق و سوریه و یمن هستند. راه حضور در جبهه های جنگ علیه آنان نیز ، به ویژه در سوریه باز است.