ایست قلبی نوزادان - عصرتبریز
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۱۶
احیای موفقیت‌آمیز نوزاد ۴۰ روزه توسط اورژانس 15 تیر 1395

احیای موفقیت‌آمیز نوزاد ۴۰ روزه توسط اورژانس

نوزاد چهل روزه‌ای که به دنبال پریدن شیر به مسیر تنفسی، دچار ایست قلبی – تنفسی شده بود، به زندگی بازگشت.