بازاریابی و توسعه اقتصاد پایدار - عصرتبریز
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۲۶
3 اردیبهشت 1395

سخنرانی شهرام جزایری در یک کنفرانس اقتصادی!

عصر تبریز: شهرام جزایری پس از آزادی از زندان، فعالیت های خود با حضور فعال در فضای مجازی آغاز کرد و پس از اظهارنظرهای مختلف در رابطه با مسائل اقتصادی ، حضور او در تخصصی ترین کنفرانس آموزشی با عنوان “بازاریابی و توسعه اقتصاد پایدار” به عنوان تحلیل گر اقتصادی قابل توجه است.