باهنر - عصرتبریز
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۲۸
حادثه ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ اسرار آمیزترین پرونده امنیتی تاریخ انقلاب 8 شهریور 1396

حادثه ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ اسرار آمیزترین پرونده امنیتی تاریخ انقلاب

ابعادی از انفجار دفتر نخست وزیری در سال ۶۰ ناگفته باقی مانده است؛ در این گزارش سعی شده به بخشی از پشت پرده های این جنایت اشاراتی شود.

انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر ۱۳۶۰ 8 شهریور 1394

انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر ۱۳۶۰

۸ شهریور ۱۳۶۰ ، محمد علی رجایی، رییس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر ایران ، در ساختمان نخست وزیری با انفجار بمب توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند.