برداشت های غیرمجاز آب - عصرتبریز
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۳۴
شناسایی ۵۰ هزار چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 18 مهر 1394

شناسایی ۵۰ هزار چاه غیرمجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

عصر تبریز: ۵۰ هزار چاه غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شناسایی شده است. مشاور وزیر نیرو در جریان سفر به مهاباد گفت : وجود این تعداد چاه غیر مجاز و بیش از ۳۸ هزار حلقه چاه مجاز دیگر در این حوضه آبریز موجب شده که سفره های آب زیرزمینی خالی شوند و میزان […]