برنامه کاری کارکنان دولت - عصرتبریز
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۱۱
زمانبندی و برنامه کاری کارمندان از ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹(سند) 13 آذر 1399

زمانبندی و برنامه کاری کارمندان از ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹(سند)

تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور هستند.