شنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸
فوت ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۸۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۸۴ نفر اعلام کرد.

فوت ۳۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱ مهر ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۳۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۳۱۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۸۶ نفر اعلام کرد.

فوت ۳۹۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۳۹۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۳۹۱ نفر اعلام کرد.

فوت ۳۵۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۳۵۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۳۵۵ نفر اعلام کرد.

فوت ۴۵۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۴۵۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۴۵۳ نفر اعلام کرد.

محدودیت‌های تردد شبانه لغو شد ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

محدودیت‌های تردد شبانه لغو شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از لغو محدودیت‌های تردد شبانه در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه‌روزی انجام می‌شود، خبر داد.

فوت ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۴۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۴۸۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۴۴۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۴۴۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۴۴۴ نفر اعلام کرد.

فوت ۴۴۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۴۴۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۴۴۵ نفر اعلام کرد.

فوت ۵۳۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۵۳۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۵۳۸ نفر اعلام کرد.

فوت ۶۳۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۶۳۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۶۳۵ نفر اعلام کرد.

فوت ۵۸۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۵۸۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۵۸۳ نفر اعلام کرد.

فوت ۶۱۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۶۱۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۶۱۰ نفر اعلام کرد.

فوت ۵۱۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۵۱۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۵۱۵ نفر اعلام کرد.