سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۳
فوت ۱۳۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۳۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۳۶ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۰۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۰۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۰۸ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۲۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۱۹ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۸۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۸۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۲۴ نفر اعلام کرد.

آیا واکسن کرونا خاصیت مغناطیسی دارد؟ ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
موسسه ملی تحقیقات سلامت پاسخ داد؛

آیا واکسن کرونا خاصیت مغناطیسی دارد؟

دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، راهنمای پاسخ به این سوال که آیا تزریق واکسن کووید ۱۹ می‌تواند باعث ایجاد خاصیت مغناطیسی شود را منتشر کرد.

فوت ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۵۳ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۲۰ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۲۲ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۲۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۵ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۲۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۲۸ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۵۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۵۵ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۵۵ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۷۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۷۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

فوت ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۱۰ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۲۱۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه‌روز گذشته را ۲۱۷ نفر اعلام کرد.

فوت ۱۹۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته ۹ خرداد ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوت ۱۹۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه‌روز گذشته

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.