شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱
تمبرها و خالکوبی های زیستی در نقش حسگرهای جدید سلامت ۹ فروردین ۱۳۹۵

تمبرها و خالکوبی های زیستی در نقش حسگرهای جدید سلامت

نسل جدید ابزارهای پوشیدنی، تمبرهای زیستی هستند که در اشکال متنوع مانند یک خالکوبی (تاتوی) موقت روی پوست بدن قرار گرفته و تا هفته ها قابل استفاده هستند.