چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۹
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

حریم شخصی مردم دستاویز تاخت و تاز در فضای مجازی

چندیست که خبر دستگیری چند تن از اعضای شورای شهرمان تیتر یک سایت های خبری و روزنامه های محلی شده است و شاید به برکت همین فضای مجازی در کل کشور نیز این خبر پخش شده است. اما به فاصله اندکی از این خبر شاهد انتشار عکس های خصوصی یکی از اعضای دستگیر شده که از قضا خانم نیز می باشد شده ایم.