چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۳
مدیرکل فرودگاههای استان: تاخیرات و مشکلات اخیر پرواز بغداد – تبریز- نجف ارتباطی به فرودگاه تبریز ندارد ۱۰ آبان ۱۳۹۶

مدیرکل فرودگاههای استان: تاخیرات و مشکلات اخیر پرواز بغداد – تبریز- نجف ارتباطی به فرودگاه تبریز ندارد

تاخیرات مکرر در پرواز تبریز – نجف بدلیل دید کم وشرایط نامساعدجوی شهر نجف و هم چنین بغداد – تبریز بدلیل مشکلات داخلی فرودگاه بغداد بوده است و هیچگونه ارتباطی به فرودگاه تبریز ندارد.