دوشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۹
ترافیک تبریز - عصرتبریز
اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تبریز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تبریز

معاون حمل نقل ترافیک شهرداری تبریز، از اجرای طرح تغییر جهات ترافیکی درمحدوده مرکزی شهردر تبریزخبر داد.