سه شنبه, ۱۹ فروردین , ۱۳۹۹
ترکان - عصرتبریز
ایجاد ١٠ دهکده ساحلی در امتداد رود ارس ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

ایجاد ١٠ دهکده ساحلی در امتداد رود ارس

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور از ایجاد ١٠ دهکده ساحلی در امتداد رود ارس خبر داد.