دوشنبه, ۱۱ فروردین , ۱۳۹۹
ترکمنستان آزمون وحدت و همگرایی ملی - عصرتبریز
یادداشت/زیاده خواهی گازی ترکمنستان آزمون وحدت و همگرایی ملی ۱۴ دی ۱۳۹۵

یادداشت/زیاده خواهی گازی ترکمنستان آزمون وحدت و همگرایی ملی

ادعایی که متاسفانه از سال ٨۶ و قطع گاز در زمستان سخت آن روز حکایت عدم رعایت حقوق همسایگی و حسن همجواری داشت که ترکمن ها از آب گل الود زمستان ٨۶ ماهی گرفتند و قیمت گاز خود را از ۴٢ دلار به ٣۶۰ دلار افزایش دادند و این زیاده خواهی هنگاهی رخ داد که […]