تصاویر هوایی - عصرتبریز
پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۱
تصاویر هوایی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه 16 خرداد 1394

تصاویر هوایی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

عصرتبریز: تصاویر هوایی آناج این روزها از دریاچه ارومیه نشان از ادامه وضعیت بحرانی اش دارد.