چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
كشف ۳۶۷ بطری مشروبات الکلی در حوزه قضایی چاراویماق ۱۷ شهریور ۱۳۹۹

كشف ۳۶۷ بطری مشروبات الکلی در حوزه قضایی چاراویماق

چاروایماق - ۳۶۷ بطری مشروبات الکلی در حوزه قضایی شهرستان چاروایماق کشف شد.

کشف ۷۵ کیلو مواد مخدر در حوزه قضایی چاراویماق ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

کشف ۷۵ کیلو مواد مخدر در حوزه قضایی چاراویماق

چاراویماق - ۷۵ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین در حوزه قضایی شهرستان چاراویماق کشف شد.

کشف مشروبات الکلی در شهرستان چاراویماق ۱ خرداد ۱۳۹۸

کشف مشروبات الکلی در شهرستان چاراویماق

چاراویماق - دادستان شهرستان چاراویماق از کشف ۲۱۷ بطری مشروبات الکلی، ۱۴ قبضه سلاح شکاری و شش قبضه کلت کمری جنگی به انضمام چندین فشنگ در حوزه قضایی چاراویماق خبر داد.

کشف ۲۰ قبضه اسلحه در شهرستان چاراویماق ۲۴ آبان ۱۳۹۷
دادستان شهرستان چاراویماق خبر داد؛

کشف ۲۰ قبضه اسلحه در شهرستان چاراویماق

چاراویماق - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چاراویماق از کشف ۲۰ قبضه اسلحه در حوزه قضایی چاراویماق خبر داد.

کشف ٢٠ کیلو تریاک در چاراویماق ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
دادستان چاراویماق خبر داد؛

کشف ٢٠ کیلو تریاک در چاراویماق

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چاراویماق از کشف ۲۰ کیلوگرم تریاک در حوزه قضایی چاراویماق خبر داد.