جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۲۵
دفاع جانانه خواهرشوهر از عروس در دادگاه! ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

دفاع جانانه خواهرشوهر از عروس در دادگاه!

برادرم به زنش ظلم کرده. این حق بیتا نیست. من نمی‌گذارم فرزاد او را بازی دهد و حمایتش می‌کنم. فرزاد حتی از ترسش همه دار و ندارش را به نام مادرمان زده. من خودم یک زنم، نمی‌گذارم حق او پایمال شود.