پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۵۵
اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق دره به جای پرداخت پاداش و عیدی/ وزرای صنعت، کار و کشور پاسخگو باشند ۱۴ خرداد ۱۳۹۵

اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق دره به جای پرداخت پاداش و عیدی/ وزرای صنعت، کار و کشور پاسخگو باشند

متاسفانه کارفرما برای آنکه بیمه کامل این کارگران را پرداخت نکند و عیدی به این تعداد کارگر تعلق نگیرد، این کارگران را فصلی اعلام می کند، بنابراین با اعتراض این کارگران برخورد فیزیکی میان کارگران و نگهبانی این معدن به وجود می آید.