چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱
دستگیری سه وابسته به داعش در فارس ۱۰ مهر ۱۳۹۶

دستگیری سه وابسته به داعش در فارس

سه نفر از عوامل وابسته به گروه تروریستی داعش در فارس دستگیر شدند.