چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۱
بازار تاریخی تبریز؛ اولین بازار ثبت شده جهان در فهرست میراث یونسکو ۳ بهمن ۱۳۹۴

بازار تاریخی تبریز؛ اولین بازار ثبت شده جهان در فهرست میراث یونسکو

جای تعجب نیست که مجموعه بازار تاریخی تبریز، قلب تپنده این شهر، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مسقف جهان و اولین بازار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو باشد.