چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۲۷ شهریور را روز “دانشگاه باز” اعلام کرد ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۲۷ شهریور را روز “دانشگاه باز” اعلام کرد

در راستای شناساندن توانمندیهای آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،۲۷ شهریور روز” دانشگاه باز ” اعلام شد. عصر تبریز: در راستای شناساندن توانمندیهای آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،۲۷ شهریور روز” دانشگاه باز ” اعلام شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فاتح علی عیدی مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد […]