پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۰۱
خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی +جزئیات ۷ آبان ۱۳۹۶

خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی +جزئیات

دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیش از اقدام به خودکشی در تکه کاغذی نوشته که مرگ وی هیچ ارتباطی با بازی نهنگ آبی ندارد.