چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۸:۵۹
دریاچه ارومیه سال۹۶خشک می شود! ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

دریاچه ارومیه سال۹۶خشک می شود!

دانشیار رشته آبخیزداری دانشگاه ارومیه گفت: باتداوم وضعیت فعلی، دریاچه ارومیه در سال ۹۶ به کلی خشک می شود.