سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۵:۵۴
ماجرای خودکشی دانش‌ آموز کرمانشاهی ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

ماجرای خودکشی دانش‌ آموز کرمانشاهی

آموزش‌ و پرورش در خصوص خبر خودکشی دانش‌آموز کرمانشاهی در مدرسه گفت:‌ این دانش‌آموز به لحاظ درسی و انضباطی در حد بالایی بود و مشکلاتی در خارج از مدرسه داشته که متأسفانه در داخل مدرسه این اتفاق ناگوار افتاده است.