پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۲۳
مسمومیت دانش آموزان تبریزی در مجموعه موج های خروشان مشهد ۷ شهریور ۱۳۹۶

مسمومیت دانش آموزان تبریزی در مجموعه موج های خروشان مشهد

برخی از  منابع استفاده بیش از اندازه از گاز کلر برای  ضدعفونی آب مجموعه را علت این حادثه اعلام کرده اند.

استقبال دانش آموزان تبریزی از کتاب «نه به اعتیاد- آری، به زندگی» ۴ مرداد ۱۳۹۶

استقبال دانش آموزان تبریزی از کتاب «نه به اعتیاد- آری، به زندگی»

در راستای توانمندسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی دانش آموزان درباره آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، کتاب با موضوع «نه به اعتیاد- آری، به زندگی» در اداره پیشگیری های فرهنگی، اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تدوین و جهت توزیع و برگزاری مسابقه به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال شد.