چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۰۲
۲۶ تیر ۱۳۹۵

مرگ دختر کنکوری پس از آزمون(عکس)

عمر دانش آموز علامرودشتی کفاف نداد تا نتیجه شرکت در آزمون سراسری را ببیند.