پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۰:۳۲
زیارت عاشورا+ متن کامل و صوت ۱۴ آبان ۱۳۹۶

زیارت عاشورا+ متن کامل و صوت

زیارت عاشورا در مدح امام حسین (ع) است که از محمد بن علی نقل شده است.