سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۶:۰۲
مستند «اوشو گوروی ثروتمندان» + فیلم ۵ بهمن ۱۳۹۴

مستند «اوشو گوروی ثروتمندان» + فیلم

مجموعه مستند «اوشو، گوروی ثروتمندان» به زندگی، عقاید و فعالیت های اوشو، فردی هندی که در قرن بیستم، آیین جدیدی را بنیان می گذارد، می پردازد.