شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵
مرگ خاموش تنها اثر تاریخی باقیمانده در شنب غازانِ تبریز ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

مرگ خاموش تنها اثر تاریخی باقیمانده در شنب غازانِ تبریز

مرگ خاموش و ناله های بی رمق تنها اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و گوشه ای از تاریخ و هویت شهر تبریز به گوش می رسد.