شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۹
با پایان یافتن فرصت شکایت؛ نوبت به شورای نگهبان رسید تا … ۳۰ دی ۱۳۹۴

با پایان یافتن فرصت شکایت؛ نوبت به شورای نگهبان رسید تا …

با پایان یافتن فرصت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده مجلس، اکنون نوبت شورای نگهبان است که نشان دهد طبق قانون و با پرهیز از اعمال سلیقه یا گرایش‌های جناحی به شکایات رسیدگی می‌کند و در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بر مدار حق عمل می‌نماید.