پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۴۹
نحوه ثبت نام از داوطلبان مدافع حرم ۶ بهمن ۱۳۹۴

نحوه ثبت نام از داوطلبان مدافع حرم

حضور ما در سوریه، حضوری برای دفاع از اسلام ناب است.