جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۳۱
دشمن به دنبال تغییر باورها و سست کردن ایمان مردم و بویژه جوانان است ۵ خرداد ۱۳۹۵

دشمن به دنبال تغییر باورها و سست کردن ایمان مردم و بویژه جوانان است

وی تاکتیک دشمن را ترویج مفاسد شهوانی، ترویج موادمخدر و روانگردانها، مشروبات الکلی و نشان دادن صحنه های زشت و غیراخلاقی در فضای مجازی دانست.