سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۱۹
آمادگی تبریز برای پیگیری اهداف دبیرخانه اطلس شهرهای اسلامی ۲۷ اسفند ۱۳۹۴

آمادگی تبریز برای پیگیری اهداف دبیرخانه اطلس شهرهای اسلامی

شهردار تبریز در دیدار با مدیر برنامه‌های شکوفایی شهری سازمان ملل متحد، از آمادگی تبریز برای پیگیری هر چه بانشاط اهداف دبیرخانه اطلس شهرهای اسلامی در تبریز خبر داد.